UW PRIVACY: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik als yogadocent, een dossier aanleg. Dit bevat gegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer.

Ik heb als enige toegang tot deze gegevens en zorg dat anderen deze niet inzien door een password op de PC te hebben en mappen in een gesloten kast te bewaren.

Mocht ik vanwege een andere reden ooit gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.